Recuperació 1r i 2n trimestre

From ESOJoanot
Revision as of 15:47, 17 July 2021 by Nuria (talk | contribs) (→‎22 fitxes interactives de Live worksheets)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Instruccions per recuperar el 1r i 2n trimestre

Els alumnes que heu de recuperar el 1r i 2n trimestre haureu de completar aquestes tasques abans del 6 de maig. Podeu escollir fer l'activitat 1 o la 2, però heu de garantir que les feu correctament (amb un 70% de l'exercici correcte). La 3 és obligatòria. Si decidiu fer les tres activitats i estàn ben fetes, podreu comptar amb un punt de més al tercer trimestre.

  1. 22 fitxes interactives de live worksheets
  2. Tots els exercicis de Burlington Interactive de les lliçons 1, 2 i 3
  3. Copiar un cop la llista de verbs irregulars

22 fitxes interactives de Liveworksheets

Per fer aquestes activitats heu d'obrir l'enllaç que trobareu aquí mateix, fer la feina i pitxar "finish" quan acabeu. Llavors heu d'escollir "Send my answers to the teacher" i afegir el meu correu, que en aquest cas és nuria.desalvador@gmail.com. Podeu esperar a enviar-m'ho a estar segurs de que ho feu be, o enviar-m'ho tantes vegades com calgui. Una activitat amb menys d'un cinc es considerarà com a no lliurada.

Vocabulary

Grammar

Listening

Communication

Reading activities