Eight planets in our solar system

From ESOJoanot
Jump to navigation Jump to search

El superlatiu

Amb aquest video repasarem el superlatius

El superlatiu serveix per dir que quelcom és al màxim o el mínim dins d'un grup.

Adjectius curts

 • Per indicar el superlatiu afegim the + adjectiu + -est
  • Per exemple: small - the smallest (el més petit).

Adjectius llargs

 • amb adjectius llargs el superlatiu el formen amb the most + adjectiu
  • per exemple:interesting - the most interesting (el més interessant)

Coneixes els planetes del nostre sistema solar?

Aquest vídeo, una mica infantil, els explica fent servir els superlatius

Task 1: Omplir la taula

Heu d'escoltar el vídeo, copia i pegar la taula i enviarla un cop estigui omplerta.

Planet name Rank of volume (from big to small) Colour of surface Rank of distance from the sun (from close to far)

Task 2: Respondre les següents preguntes

 1. Which planet is the smallest one in the solar system?
 2. Which planet is the farthest from the sun?
 3. Which planet has the largest mass?
 4. Which planet is shiny?
 5. Which planet is the hottest in the solar system?
 6. Which planet is made of layers of gas?
 7. Which planet has volcanoes?
 8. Which two planets are red?
 9. Which planet has pretty rings?
 10. How many moons does Uranus have?

Go back to the Songs page.


This lesson was inspired by the lesson plan by Qi Jiang on the TESOL resource centre