Basic Liveworksheets

From ESOJoanot
Jump to navigation Jump to search

Basic Live worksheets

Per fer aquestes activitats heu d'obrir l'enllaç, fer la feina i pitxar "finish" quan acabeu. Llavors heu d'escollir "Send my answers to the teacher" i llavors afegir el meu correu.

Go back to the Grammar page.